Revisionstjänster

Revisionstjänster

Kundföretagens särdrag beaktas noggrant i den professionella revision som vi utför lokalt och smidigt. Den ledande idén i våra revisionstjänster är att fungera personligt och smidigt. Kvalificerad revision bekräftar att företagets ekonomiska rapportering är lagenlig. Vår revision innebär samtidigt också en tillförlitlig och aktiv dialog mellan revisor, företagsledning och ägare.
Våra nuvarande revisionskunder befinner sig närmast i Åboregionen och dess närkommuner. Vi erbjuder våra revisionstjänster till företag och andra samfund i hela Egentliga och Södra Finland.

Revisionsuppdrag

Våra revisionsuppdrag utförs av CGR Paul Vikman som har en omfattande och mångsidig erfarenhet av olika revisionsuppgifter. Vikman har erfarenhet av revisionsuppgifter i olika bolagsformer och samfund sedan 2001.
Omfattande erfarenhet möjliggör ett heltäckande utbud av revisionstjänster. Vi utför revision i olika bolagsformer, koncerner, bostads- och fastighetsbolag samt stiftelser och ideella föreningar. Vi kan erbjuda bland annat:

 • Revisorsutredning vid företagssaneringsförfarande
 • Lagstadgad revision
 • Granskning av koncernrapportering
 • Övriga bestyrkandeuppdrag
 • Revisorsintyg (t.ex. betalning av aktier och intyg för godstrafiktillstånd)
 • Granskning av finansieringsredovisningar (t.ex. granskning av Tekes-redovisningar)

Branschkunnande

CGR Paul Vikman har omfattande erfarenhet av företag och övriga samfund från många olika branscher. Nuvarande och tidigare revisionsuppdrag har gett honom erfarenhet av bl.a. följande branscher:

  • Livsmedel och handel
  • Restaurangbranschen
  • Små- och medelstor industri samt verkstäder
  • Logistik- och transportbranschen
  • Bilverkstäder
  • Fastigheter och byggbranschen
  • Startup – företag och små teknologiföretag
  • Ideella samfund och stiftelser

Ta kontakt så berättar vi mera!