Rådgivningstjänster

Rådgivningstjänster

I våra rådgivningstjänster förenas omfattande och mångsidiga erfarenheter av specialfrågor angående redovisning, beskattning och bolagsrätt. Rådgivningstjänster kan hjälpa företagsledningen och ägarna i frågor angående etablering, företagsförvärv, omstrukturering i koncerner samt finansiering. Rådgivningsuppdragen planeras och genomförs alltid personligt och smidigt enligt kundföretagets specialbehov.

Service

Rådgivningstjänster erbjuder hjälp under företagets hela livscykel. Det kan ske snabba förändringar i företagets och ägarens omgivning och då behövs ofta utomstående expertis för att lösa problemen förnuftigt. Rådgivningstjänster erbjuder service för små och medelstora företag i bl.a. följande situationer:

  • Etablering av företag
  • Ändring av bolagsform
  • Omstrukturering av koncerner
  • Företagsförvärv och Due Diligence – granskning
  • Företagsvärdering
  • Skatteplanering

Utomstående experter

Speciellt generationsväxlingar och företagsförvärv kan vara mycket omfattande helheter där det krävs specialkunnande inom bolagsrätt, avtalsrätt och beskattning. Genom vårt kontaktnätverk kan vi, i komplicerade transaktioner rekommendera utomstående oberoende experter.

Ta kontakt så berättar vi mera!