Ekonomichefstjänster

Ekonomichefstjänster

I många små och medelstora företag kan anställningen av en egen ekonomichef kännas som en för stor investering. Företaget kanske inte behöver en egen ekonomichef på heltid. Det kan också plötsligt uppstå ett behov av ekonomichef för en kortare tidsperiod på grund av sjukdomsfall eller en integreringsprocess efter ett företagsförvärv. Vi kan hyra ut en ekonomichef som tar hand om ditt företags controller-, budgeterings- och rapporteringsuppgifter.

Service

Ekonomichefstjänsterna skräddarsys alltid enligt kundens specialbehov. Uppdragen kan vara allt från långvariga månadsavtal till kortvariga särprojekt. Ekonomicheftjänsterna utförs smidigt och kompetent i ett nära samarbete med företagets ledning och ägare. Ekonomichefen kan t.ex. utföra följande uppgifter:

  • Budgetering
  • Kassaflödesanalyser
  • Resultatanalyser
  • Ekonomiska utredningar
  • Koncernrapportering till koncernförvaltningen

Ta kontakt så berättar vi mera!