Vikman Audit & Management Oy

Vikman Audit & Management Oy erbjuder revisions-, ekonomichefs- samt rådgivningstjänster
för små och medelstora företag i hela Egentliga och södra Finland.

  • Revisionstjänster

    Vi har ett heltäckande utbud av revisionstjänster. Vi erbjuder våra revisionstjänster till små och medelstora företag och andra samfund i hela Egentliga och Södra Finland.
  • Ekonomichefstjänster

    Vi kan hyra ut, för en kort tidsperiod eller fortlöpande, en ekonomichef som tar hand om ditt företags controller-, budgeterings- och rapporteringsuppgifter.
  • Rådgivningstjänster

    I våra rådgivningstjänster erbjuder vi service för små och medelstora företag. I vår företagsrådgivning förenas omfattande och mångsidiga erfarenheter av specialfrågor.